Lachryma Montis (Mountain Tear)

Lachryma Montis (Mountain Tear)